Blog Image

Jobba mindre, få mer gjort!

Om bloggen

Välkommen till jakten på den perfekta arbetsdagen. Hur ser den ut för dig och för ditt företag? Få tips och idéer om hur du stressar mindre och får mer gjort. Här har jag sparat mina bästa inlägg sedan 2010. Hoppas att du hittar något som just du behöver.

Nya Media

Lärande organisation Posted on 08 sep, 2009 18:34:58

MSN, Skype, Blogg, Facebook, LinkedIn,Twitter….. Har du hunnit testa eller är du redan en van användare? Är det en modefluga eller har det kommit för att stanna? I vilken form kan vi nyttja det personligen och organisationsmässigt?

Reklambranschen har i alla fall valt att haka på trenden och testar just nu hur de skall kunna nyttja framför allt Facebook, Twitter och likande tjänster. Har ni hört om den engelska chokladfabrikanten, som fick dra tillbaka sin plan på att lägga ner en av sina äldsta produkter? Då det startat en facebook grupp för att hindra att produktionen stoppades.

Vad tycker du om de nya media? Tillför de en ny dimension eller ersätter de bara en annan (TV, telefon, mejl)?Spel för gallerierna?

Organisations förändring Posted on 08 sep, 2009 18:16:23

Varför genomför man en organisationsförändring? För att effektivisera företaget? För att minska kostnader? För att möta marknadens behov? Eller för att möta aktieägarnas krav?

På en av mina arbetsplatser, sedan slutet av 80-talet, så börsintroducerades företaget. Det innebar att det ställdes en hel del nya krav på företaget och dess ledning. Vi ute i organisationen märkte inte så mycket av de nya kraven. Det vi noterade var att ett febrilt behov av att rita om organisationskartan. När det kom nya krav ritades kartan om på nytt. När man ritat om organisationsstrukturen för fjärde gången inom 2 år, fortfarande utan några större interna förändringar och budskap om avsikten. Så börjades omorganisationer upplevas som ett sätt att ”blidka gudarna”, i vårt fall aktieägarna.

Vad tycker du? Varför behövs en organisationsförändring?Projekttid

Projekt Posted on 08 sep, 2009 17:28:17

Fundera över det senaste projektet du var inblandad i. Försök dela upp timmarna du la ner på projektet i olika delar. Hur mycket tid var administration, projektdetaljer, möten, kommunikation; inom och utom projektet?

Första gången jag reflekterade över detta så slogs jag av hur lite tid jag spenderade på det som projektet handlade om. (I mitt fall tekniken vid implementering av datasystem.) Största delen av projekttiden tillbringade jag istället med kommunikation och möten för att ”sälja in” idén med det nya datasystemet.

Hur ser din tidsfördelning ut? Har du också en stor del på kommunikation och möten? Eller ser fördelningen helt annorlunda ut? Dela gärna med dig av dina erfarenheter.Olika mentalitet

Förändringsarbete Posted on 08 sep, 2009 17:07:38

Älskar du allt nytt och fräckt eller föredrar du invanda rutiner och gamla pålitliga trotjänare? Vilken typ är du, innovatör eller administratör? Vilka omger du dig med på jobbet och på fritiden? Retar du dig på den den andra typen? Tycker att de ”vänder kappan efter vinden” eller ”gamla och mossiga”.

Båda typerna behövs. Hur skulle en arbetsgrupp fungera med bara innovatörer eller bara administratörer? Innovationsgruppen skulle troligtvis hela tiden komma med nya förslag och administrationsgruppen skulle föredra att behålla gamla beprövade rutiner. En blandning från båda mentalitetstyperna ger både nya idéer och stadga och struktur.

De flesta av oss är en blandning av båda typerna, med en liten övervikt åt något håll. Men vad händer när man hamnar i ytterligheterna en renodlad innovatör eller administratör? Vad tror du?