Älskar du allt nytt och fräckt eller föredrar du invanda rutiner och gamla pålitliga trotjänare? Vilken typ är du, innovatör eller administratör? Vilka omger du dig med på jobbet och på fritiden? Retar du dig på den den andra typen? Tycker att de ”vänder kappan efter vinden” eller ”gamla och mossiga”.

Båda typerna behövs. Hur skulle en arbetsgrupp fungera med bara innovatörer eller bara administratörer? Innovationsgruppen skulle troligtvis hela tiden komma med nya förslag och administrationsgruppen skulle föredra att behålla gamla beprövade rutiner. En blandning från båda mentalitetstyperna ger både nya idéer och stadga och struktur.

De flesta av oss är en blandning av båda typerna, med en liten övervikt åt något håll. Men vad händer när man hamnar i ytterligheterna en renodlad innovatör eller administratör? Vad tror du?