Fundera över det senaste projektet du var inblandad i. Försök dela upp timmarna du la ner på projektet i olika delar. Hur mycket tid var administration, projektdetaljer, möten, kommunikation; inom och utom projektet?

Första gången jag reflekterade över detta så slogs jag av hur lite tid jag spenderade på det som projektet handlade om. (I mitt fall tekniken vid implementering av datasystem.) Största delen av projekttiden tillbringade jag istället med kommunikation och möten för att ”sälja in” idén med det nya datasystemet.

Hur ser din tidsfördelning ut? Har du också en stor del på kommunikation och möten? Eller ser fördelningen helt annorlunda ut? Dela gärna med dig av dina erfarenheter.