Läste idag en definition på en bra säljare: ”De allra bästa säljarna kan konkretisera visioner och idéer och också skapa trovärdighet inför genomförandeprocessen.” För mig hade kopplingen mellan säljare och förändringsarbete inte varit glasklar fram tills nu. Men ju mer jag funderade över kopplingarna desto fler likheter hittade jag.

Stor del av förändringsarbetet är ju att ”sälja in” budskapet, göra det förståbart för de berörda personerna och att få dem att ”köpa” det. Behövs inte bara i uppstartsskedet av förändringsarbetet utan även kontinuerligt under hela genomförandeprocessen. Medarbetarna precis som kunderna behöver påminnas om ”produktens” förträfflighet och vilken ”hjälp” den är i det dagliga arbetet.

Säljarens roll är också att hitta en så bra lösning för kunden som möjligt inom ramen för sitt produktprogram. Är inte förändringsprocessledning just detta? Att få medarbetarna att hitta den bästa lösningen för deras arbetssätt samtidigt som man håller sig inom de ramar som satts upp för målet/visionen.

Kan du hitta fler likheter?

(Citat: Anna Carrfors Bråkenhielm, PfB nr 5, 2009)