Blog Image

Jobba mindre, få mer gjort!

Om bloggen

Välkommen till jakten på den perfekta arbetsdagen. Hur ser den ut för dig och för ditt företag? Få tips och idéer om hur du stressar mindre och får mer gjort. Här har jag sparat mina bästa inlägg sedan 2010. Hoppas att du hittar något som just du behöver.

Effektivare projekt?

Projekt Posted on 06 nov, 2009 17:03:56

Kommunikation verkar vara den senaste trenden i IT-världen. Google kommer snart att släppa Wave. Ett verktyg som enligt Google själva kan komma att ersätta mejl!

Det som är revolutionerande med Wave är att istället för att skicka mejl mellan varandra med den senaste versionen av dokument och svar på ställda frågor. Så görs detta direkt på en och samma plats. Dokumentet finns i en version och frågor, svar och kommentarer samlas på ett ställe. Du kan dessutom hålla möten via Wave där du kan se hur en annan mötesdeltagare skriver svaret ord för ord, utan fördröjning.

Själv ser jag framför mig hur jag slipper hundratal mejlkonversationer om olika projektpunkter, som jag förgäves försöker överblicka för att hitta det rätta mejlet. Att alltid ha den senaste versionen av dokumentet tilllgängligt och att kunna ha bättre möten även om man inte träffas fysiskt.

Vad tycker du? Skulle Wave hjälpa dig i ditt arbete eller är det ännu en ”kul grej” som IT-världen tror vi behöver?Kaotiska arbetsdag

Arbetseffektivitet Posted on 06 nov, 2009 15:55:17

Tillhör du en av dem som vid arbetsdagens slut konstaterar att du bara kommit en liten bit på dagens ”att göra”-listan. Blir du frustrerad över att det blir så allt oftare. Har du funderat över varför det blir så?

För många möten och för lite tid att genomföra det som bestäms på mötet? För mycket ”brandkårsutryckningar” dvs. kund eller internkritiska problem som behöver åtgärdas akut? Är du avdelningens stödfunktion som nyttjas frekvent?

Ett sätt att få överblick över kaoset är att föra dagbok under en vecka. Notera de olika arbetsuppgifterna och hur lång tid du varje uppgift tar. I slutet på veckan summera dem och försök att hitta ett mönster. Ställ dig frågorna:

Hur mycket tid användes till det du planerat?
Vad hann du inte med? Hann du med de viktiga och brådskande uppgifterna?
Lägger du tillräckligt med tid på de uppgifter som för dig och dina arbetsuppgifter framåt?
Hur mycket gick åt till olika typer av avbrott? Vad var det för avbrott?
Ägnar du tid åt andras arbete? Hur mycket?
De flesta har en period under dagen då de jobbar som bäst. Utnyttjar du den tiden till de viktigaste uppgifterna?

Intressant läsning för oss flesta. Gav mig definitivt en möjlighet att lyfta blicken upp från datorn och skrivbordet en stund. Ge mig ett vidare perspektiv på företagsmålet och vad som behöver prioriteras för att nå dit. Bl.a. dra ner på ställtiden mellan arbetsuppgiften jag jobbar med och att kolla inkommande mejl. Enligt Bodil Jönsson i Tio tankar om tid, tar det upp till 5 min innan man är tillbaka i de tankebanor man hade innan avbrottet.