”Passion for Projects” är PMI:s årliga kongress i
projektledning. Jag hade möjlighet att
delta på årets kongress och lyssna till många intressanta föreläsare som
pratade om projektledning och projekt i olika vinklar. En av föreläsarna var
Ole Jonny Klakegg, Professor i Projektledning på NTNU i Trondheim Han hade tillsammans
med ett brittiskt och ett australiensiskt team forskat i hur du på bästa sätt
fångar upp ev. problem som uppstår under projektets gång och löser dem innan de
blir allvarliga. De tittade på ett antal projekt i olika storlekar, bl a en
omdragning av en trafikled i centrala Oslo.

Slutsatsen de kom fram till var att ju mer komplex projektet
var desto mer tenderade dokumentationen av projektet att växa. Det skapades
rapporter i olika former och till olika instanser. Men istället för att underlätta överblicken
av projektet, så skapade dokumentationen en ökad komplexitet. Vilket medförde
att det var svårt att snabbt fånga upp ev. problem som dök upp i ett tidigt
skede. Det bästa sättet för att fånga
upp problemen var att minska på dokumentationen och istället öka kommunikationen
inom projektet. Ju mer kommunikation desto bättre överblick av situationen.
Lösningen var alltså tvärtemot hur vi normalt agerade vid komplexa projekt. Ska
bli intressant att se hur många projektledare och större projekt som vågar ta
till sig detta och minska på dokumentationen.