Så var det dags att sätta igång ett nytt projekt och sätta
ihop projektgruppen. Oavsett hur du sätter ihop gruppen kan det vara värt att tänka
till vad de olika projektmedarbetarna kan tillföra. Dels för att du får en
bättre kvalité på projektet och dels för att det stimulerar och motiverar
medarbetarna. Får du stimulerade medarbetare ökar produktiviteten och chansen
ökar att projektet blir färdigt i tid.

Enligt Timothy Butler, chef för Harvard
Business Schools karriärutvecklingsprogram och James Waldroop, från Peregrine Partners, kan du
utgå från fyra dimensioner när du matchar projektroller mot varje medarbetares egenskaper och
färdigheter. De fyra dimensionerna är:

1. Påverka

2. Personliga kontakter

3. Visualisera projektmål

4. Leda gruppen

Påverka

Personer som är
duktiga på att påverka andra är även duktiga på att förhandla och övertyga
andra. De älskar att ha dela med sig av
sin kunskap och sina idéer. De är också duktiga på att nätverka och skapa strategiska
relationer och kontakter.

Dessa personer kan
användas för att sälja in projektet internt, vara kontaktperson mot projektbeställaren
eller motivera de andra projektmedarbetarna.

Personliga kontakter

Personer som är bra på
personliga kontakter, är duktiga på att känna av stämningen i gruppen och kan
stötta de olika projektmedarbetarna. De känner av om motivationen tryter eller
om det finns någon typ av konflikt inom gruppen.

Dessa personer kan
användas för att hitta vad som stimulerar de olika projektmedarbetarna, hur
produktivitetstakten är i gruppen och stötta vid ev. konflikter.

Visualisera projektmål

Är projektet olikt
andra projekt ni jobbat med tidigare, är det viktigt att alla medarbetare
förstår vad huvudsyftet är med projektet och vad det är ni ska uppnå. Då kan personer som är duktiga på att
visualisera projektmål vara en tillgång.

De kan öka förståelsen
för vad ni ska uppnå genom att skapa informationsmaterial, exempel eller modeller.

Leda gruppen

Personer som är
duktiga på att leda, lyckas genom att agera med andra. Till skillnad från de
personer som motiverar och inspirera, så är gruppledaren mer fokuserad på att
medarbetarna når de utsatta målen och processerna för att nå målen. De kan
alltså användas för att säkerställa att tidsplaner hålls och att uppgifterna
blir utförda.

Det kan vara svårt att
identifiera vem i gruppen som har de olika egenskaperna. Enklast är att ställa
dem frågan vad de gillar bäst med att jobba i projekt. Då kan du ofta höra vad
som stimulerar dem. Du kan även studera medarbetarna under projektets gång, för
att se om de använder sig av sina färdigheter.

När du väl kartlagt egenskaperna
är det dags att dela ut de olika rollerna till rätt person. Genom att det är
uttalat att detta ingår i personens uppgifter och att han/hon fått detta p g a
sina färdigheter, så stimulerar du den
enskilda individen, samtidigt som hela gruppen och projektet drar fördel av färdigheterna.

(Fritt från “Four
Dimensions of Relational Work” Timothy Butler och James Waldroop)