Beroende på vilken ledartyp du är kan du tillföra olika
egenskaper till avdelningen, organisationen eller projektet.

Tänkaren ser ofta
till helheten och kan se bortom aktuella projekt och deadlines och skissa på en
plan för framtiden. Han kan skifta mellan företagets perspektiv och dess
kapacitet för att åstadkomma omvälvande resultat för sin organisation.

Utföraren är en
detaljorienterad planerare. Han har förmåga att noggrant och obevekligt slutföra
ett projekt. Utföraren kan instinktivt identifiera risker och utarbeta fungerande
lösningar. Han sätter fasta mål och är duktig på att komma till nästa mål.

Få människor faller uteslutande i den ena eller andra rollen,
och ibland är valet av roll lika mycket situationsanpassat som det är
personlighetsstyrt.

Men flera exempel i verkliga livet visar att vissa människor
verkligen fungerar bäst i en roll eller det andra. Och när en uppfinningsrik tänkare
paras med en effektiv utförare, är resultatet mycket större än summan av dess
delar. Två exempel på lyckade samarbeten
är : Bill Gates och Steve Ballmer samt Steve Jobs och Steve Wozniak.

Gates, var naturligtvis Microsofts teknik visionär och
marknad strateg. Medan Steve Ballmer var företagets högsta taktiker, som
ansvarar för allt från transport de första operativsystem att anställa de bästa
personalen. Gates skulle identifiera nya marknader för Microsofts programvara,
men det var Ballmer, som ritade strategier för att nå ut på dem.

Apple grundare och fd. VD Steve Jobs var en visionär som
kunde visualisera stora förändringar i det tekniska landskapet. Men Jobs
framgångar skulle inte ha hänt utan taktikern och utföraren Steve Wozniak, en
skicklig ingenjör med en förkärlek för tekniskt mixtrande.

Vilken ledartyp är du? Hur skulle det vara om du samarbetade
med din motsats? Vilka effekter skulle det få?

(Källa:Mindjet)