Att ha drivande och
självgående medarbetare är guld värt, men det är inte helt lätt att skapa en
sådan arbetsanda. För ett tag sedan,
skrev jag om konsten att motivera på 2000-talet. Det är en helt ny utmaning att
motivera medarbetare som får allt fler komplexa och avancerade arbetsuppgifter
som kräver mycket lösningstänkande. Här räcker inte morot och piska längre till, dvs. bonus, löneförmåner, sälj- och resultatmål
inte längre får oss att prestera bättre. Det krävs mer sofistikerade metoder för att
hjälpa varje enskild individ att hitta sin egen motivation. Här kommer några
tips om hur du genom att använda sig av enkla belöningar kan långsiktigt få mer
självgående medarbetare:

1.
Ingen morot. Använd inte belöningar som en morot i förskott, då är
faran att personen fokuserar mer på belöningen än uppgiften. Kommer belöningen
som ett erkännande för ett bra utfört arbete, stärker den inre motivationen.

2.
Små förväntade belöningar. Om medarbetaren förväntar sig en
belöning försök att minimera den, stora belöningar har en tendens att minska på
prestationen.

3. Belöningsrutin Kontinuerliga
små erkännanden ger större effekt än någon enstaka belöning då och då.

4. Officiellt erkännande Genom
att personen förstår vad och varför hen belönas och detta görs tillsammans med
kollegorna skapas snabbare en förståelse i gruppen för vad som förväntas av dig
som medarbetare.

5.
Belöna handlingen, inte resultatet. Genom att erkänna en bra
hantering av uppgiften, fokuserar medarbetarna på att utföra uppgifter väl.
Belönar du resultatet är faran att kvalitén och själva genomförandet kan vara undermåligt.

6.
Belöna kollegor, inte underordnade.
Erkännanden behöver inte bara komma från chefen för att ge effekt. För
långsiktig och bestående inre motivation skapa en belöningsanda inom gruppen,
där man erkänner varandras arbete.

(Fritt från: Management 3.0, Jurgen Appelo)